Bygdøy Curling Club er en idrettsklubb som driver konkurransespill i curling. Vi ble 50 år i 2010 og har lange og stolte tradisjoner. Klubbens lag og spillere deltar i konkurranser nasjonalt og internasjonalt. Vi driver den eneste curlinghallen i Oslo, som ligger på Bygdøy. Klubben har som mål å utvikle lag og spillere innen alle grener av curlingen.
stemning.

Ønsker du å leie curlinghallen til et arrangement?

Det er mulig å leie hallen til et sosialt arrangement, med jobben, som bursdagsselskap eller bare for å prøve curling. Vi samarbeider med Snarøya curlinghall om dette og ber dere derfor kontakt dordi@curl.no , dere kan også sjekke ut curl.no. Der ligger det en kalender som det går an å se på hvilke datoer det er ledig i hallene. Send Dordi en epost med informasjon om hvor mange dere er og hvilken dato som passer så får dere et raskt svarCurling 2022 Rekrutteringsarbeid i kretsen

Ved inngangen til 2015 er status at det ikke står så bra til med barne- og ungdomscurlingen i Oslo og Akershus curlingkrets. Det er få aktive juniorlag i kretsen og tilbudene om trening og kurs for barn og ungdom er relativt begrensede. Det er en meget begrenset rekruttering av barn til curlingsporten i kretsen. Kretsen ønsker å gjøre noe for å øke rekrutteringen av barn til sporten de kommende årene. Vi mener at regionen har det aller beste utgangspunktet for å få til et bred og godt tilbud til barn og ungdom, og at det over tid bør gjøre kretsen til en viktig rekrutteringsarena for barn til curlingsporten i Norge. Ikke minst mener vi at det store befolkningsgrunnlaget og vår unike posisjon, med tre dedikerte curlinghaller i samme krets burde gjøre Oslo og Akershus til en drivkraft innen barne- og ungdomscurling, og dette til en realistisk visjon.

Fremover

Vår visjon baserer seg på et opplegg som er forsøkt med hell tidligere. Det innebærer en langsiktig satsing på skolecurling med et påfølgende juniortilbud fra klubber i kretsen, til de skoleklasser som har forsøkt curling gjennom skolecurlingen. En slik systematisk satsing gjør at alle de aktuelle skoleklassene både får prøvd curling og får tilbud om curlingkurs i regi av klubbene i etterkant. Skole curlingen er et mål i seg selv, den gir barn i regionen erfaring med curling, og fyller hallene med barn på tidspunkter da det er lav aktivitet der fra før. Curling er en egnet vinteraktivitet for skoleelever, da utstyr er tilgjengelig i hallen, det er ikke væravhengig og mange kan aktiviseres på små arealer. Videre er curling en sport som utvikler ferdigheter som kan settes i sammenheng med læringsmål i skolen. Vi ønsker å ansette en koordinator som kan jobbe med skolecurling med tanke på å begynne denne satsingen sesongen 15/16. Klubber i kretsen må ha et tilbud å gå ut med i etterkant av et skoleår med skolecurling, da bør de samme klassene som har besøkt hallen sesongen før få tilbud om curlingkurs i regi av klubbene. Det er naturlig at tilbudet kommer fra den lokale klubben.Lyst til å begynne med curling?

Hvis du vil begynne å spille curling for Bygdøy Curling Club så kan du kontakte oss på bygdoy.curling.club@gmail.com

For grupper (4+) og bedrifter som ønsker et sosialt arrangement på isen ber vi dere ta kontakt med Dordi Norby på dordi@curl.no eller sjekk ut curl.no

Les mer

Forsinket medalje til veteran reserve
Under veteranenes tradisjonelle julelunsj fikk endelig Freddi Giertsen også utdelt sin medalje fra Veteran NM fra 2013. Bygdøys veteraner gjør det stadig sterkt i mesterskap og planlegger å stille med 3 lag i kommende mesterskap som arrangeres 7-9. mars i år.